Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік навчального процесу на поточний навчальний рік зазначає тривалість навчальних семестів, аудиторних занять, екзаменаційної сесії, практик, дипломування, підсумкової атестації, канікул. На 2018-2019 н.р. в кожному семестрі передбачено 12 аудиторних тижнів, 3 тижні екзаменаційної сесії.

Графік навчального процесу для денної форми навчання на 2018-2019 н.р.

Графік навчального процесу для заочної форми навчання на 2018-2019 н.р.