Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Спеціальності факультету

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за рівнями освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Для рівня освіти "бакалавр" термін підготовки за денною формою - 4 роки; за заочною - 5 років. Термін підготовки магістрів за денною та заочною формою навчання становить 1 рік та 5 місяців. 
Для рівня освіти "бакалавр" підготовка проводиться за наступними спеціальностями: 

Для рівня освіти "магістр" підготовка проводиться за наступними спеціальностями та освітніми програмами: