Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Акредитація магістерської програми

З 16 по 18 січня 2019 року на кафедрі Економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії працює експертна комісія Міністерства освіти і науки України з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія працює у складі:
Грицюк Петро Михайлович – завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор, голова;
Григорук Павло Михайлович – завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.